Noteikumi

1. Juridiska piebilde

Mēs esam rūpīgi izstrādājuši savu mājaslapu, kuras saturs tiek nemitīgi paplašināts un atjaunināts. Mēs jebkurā gadījumā neuzņemamies atbildību par satura pareizību un pilnību. Mēs neuzņemamies atbildību par tiešu, netiešu, taustāmu vai netaustāmu kaitējumu, kas var būt radies, izmantojot mājaslapā sniegto informāciju. Tādēļ mēs neuzņemamies arī atbildību par nepārtrauktu piekļuvi šai tīmekļa lapai. Par šīs mājaslapas izmantošanu atbildību uzņemas pats lietotājs, izņemot gadījumus, kad apzināti vai klaji nolaidīgi publicēta nepareiza informācija. Mēs negarantējam to, ka tīmekļa lapā nebūs datorvīrusu, tādēļ sagaidāms, ka jums jāveic pienācīgi drošības pasākumi, lai pret tiem aizsargātos.

Mums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt un uzlabot šajā mājaslapā sniegto informāciju, nesniedzot par to iepriekšēju brīdinājumu.

2. Uzņēmējdarbības ziņas un produkta informācija

Informācija šajā mājaslapā ir nesaistoša un paredzēta tikai informatīvos nolūkos. Tā neaizstāj profesionālu finansiālu, medicīnisku vai cita veida speciālista palīdzību. Lietotājiem nevajadzētu izmantot šo informāciju, vispirms nekonsultējoties pie profesionāļa. Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies šīs informācijas izmantošanas dēļ.

3. Hipersaites

Līdztekus mūsu pašu informācijai piedāvājam arī hipersaites uz trešo pušu tīmekļa lapām. Mēs nevaram kontrolēt trešo pušu tīmekļa lapu saturu un dizainu. Mēs negarantējam, ka informācija šādās trešo pušu tīmekļa lapās ir pareiza vai precīza. Saites nenozīmē, ka mēs apstiprinām, atbalstām vai veicinām saišu tīmekļa lapu saturu. Atbildību par hipersaišu tīmekļa lapās sniegto informāciju, viedokli un faktiem uzņemas paši autori. Tāpat mēs neuzņemamies atbildību par hipersaišu un mērķa lapu tehnisko drošību. Līdz ar to mēs neesam atbildīgi par kaitējumu, kas radies tādēļ, ka izmantota hipersaitēs sniegtā informācija vai pašas hipersaites.

4. Tīmekļa lapas lietošana; personīgas lietošanas ierobežojums un komerciālas lietošanas aizliegums

Ja vien nav citādi norādīts, Sirowa mājaslapa paredzēta jūsu personīgam un nekomerciālam lietojumam. Jūs nedrīkstat mainīt, kopēt, izplatīt, pārsūtīt, atainot, sagatavot, pavairot, publicēt, licencēt, sagatavot atvasinājumus, nodot vai pārdot Sirowa mājaslapā sniegto informāciju, programmnodrošinājumu, produktus vai pakalpojumus.
Jūs varat atainot un saskaņā ar skaidri norādītiem ierobežojumiem un aizliegumiem saistībā ar noteiktiem materiāliem elektroniski kopēt, lejupielādēt un fiziski kopēt dažādu mājaslapu sadaļu materiālus tikai jūsu pašu nekomerciālām vajadzībām, kā arī ar mērķi iesniegt Sirowa pasūtījumu vai iegādāties Sirowa produktus. Stingri aizliegts bez iepriekšējas rakstiskas Sirowa atļaujas jebkādā citā veidā izmantot šajā mājaslapā sniegtos materiālus, tostarp mainīt, pavairot, izplatīt, pārpublicēt, atainot vai pārsūtīt šīs mājaslapas saturu.

5. Autortiesības

Šajā mājaslapā sniegtas autortiesību norādes un informācija, kā arī noteikumi, kuri jāievēro un jāņem vērā.

6. “Autortiesību logotipi” un/vai “preču zīmes”

Īpašnieks/autors vai autortiesību īpašnieks aizsargā šajā mājaslapā izmantos logotipus un/vai preču zīmes. Sirowa pieder vai piešķirta atļauja izmantot iepriekšminētos materiālus šajā mājaslapā.

Visas preču zīmes, pakalpojumu zīmes un preču nosaukumi (kopā turpmāk sauktas par “zīmēm”) ir uzskatāmi par reģistrētām preču zīmēm, kas pieder Sirowa vai citiem īpašniekiem, kas snieguši Sirowa tiesības un licenci izmantot šīs zīmes.

7. “Fotogrāfiju autortiesības” un/vai “attēlu autortiesības”

Īpašnieks/autors vai autortiesību īpašnieks aizsargā šajā mājaslapā izmantotās fotogrāfijas un/vai attēlus. Nepieciešamajos gadījumos Sirowa pieder vai piešķirta atļauja/licence izmantot šos materiālus mājaslapā.

8. “Teksta autortiesības”

Īpašnieks/autors vai autortiesību īpašnieks aizsargā šajā mājaslapā izmantoto tekstu. Nepieciešamajos gadījumos Sirowa pieder vai piešķirta atļauja/licence izmantot šos materiālus mājaslapā.

9. Autortiesību sūdzības

Sirowa ciena citu intelektuālo īpašumu, tādēļ lūdzam saviem lietotājiem un apmeklētājiem rīkoties tādā pašā veidā.

Ja jūs uzskatāt, ka jūsu darbs ir kopēts, pārkāpjot autortiesības, lūdzu sniedziet Sirowa turpinājumā norādīto informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka paziņojumam jāsatur šāda informācija, lai to varētu veiksmīgi apstrādāt:

a) tās personas fizisks un elektronisks paraksts, kurai ir tiesības rīkoties pārkāpto ekskluzīvo autortiesību īpašnieka vārdā;
b) tā darba apraksts, kura autortiesības, jūsuprāt, ir pārkāptas;
c) apraksts par to, kur mājaslapā atrodas materiāls, kura autortiesības, jūsuprāt, ir pārkāptas;
d) jūsu adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese, kā arī cita informācija, kas var būt pamatoti pietiekama, lai Sirowa ar jums varētu sazināties;
e) apliecinājums par to, ka jūs esat labticīgi pārliecināts, ka apstrīdēto lietojumu nav atļāvis autortiesību īpašnieks, tā aģents vai likums;
f) pilntiesīgs apliecinājums, ka iepriekš sniegtā paziņojuma informācija ir precīza un ka jūs esat autortiesību īpašnieks vai pilnvarots rīkoties pārkāpto ekskluzīvo tiesību īpašnieka vārdā.

Paziņojumi par iespējamajiem autortiesību pārkāpumiem jānosūta:

uz izdevuma datos norādīto adresi un izdevuma datos norādīto e-pasta adresi
(lūdzu, temata ailē norādiet “Sirowa tīmekļa lapa: paziņojums par pārkāpumu”)

10. Šīs mājaslapas izmantošana

Sirowa mājaslapas jums pieejamas, ja bez iebildēm piekrītat šeit norādītajiem noteikumiem, nosacījumiem un paziņojumiem. Jums jāapliecina, ka jūs neizmantosiet šo mājaslapu pretlikumīgiem mērķiem vai nolūkiem, kas ir pretrunā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem vai Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Tas, ka izmantojat Sirowa mājaslapas, liecina, ka piekrītat šiem noteikumiem, nosacījumiem un paziņojumiem.

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”

11. Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem.

Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko piegādes veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

12. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS:

Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor un citas bankas, kā arī Visa/Mastercard karšu maksājumi.

Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

13. Vispārēji noteikumi

Ja viens vai vairāki šo noteikumu un nosacījumu punkti tiek atcelti, atlikušie noteikumi un nosacījumi paliek pilnā spēkā un nemainīgi.

14.Piegādes noteikumi

Preces tiek piegādātas Latvijas valasts ietvaros. Iegādātās preces tiek piegādātas izmantojot: Venipak kurjers, vai Venipak pakomāts. Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī sedz Pārdevējs. Iegādātās preces tiek nogādātas Pircēja norādītajā adresē 2 – 3 darba dienu laikā. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 45 kalendāra dienām, par to informējot klientu.