Konfidencialitāte

Informācija par datu aizsardzību

Datu aizsardzībai uzņēmumā akciju sabiedrība “SIROWA RĪGA” (turpmāk – SIROWA) ir ļoti augsta prioritāte. Jūsu personas datu rūpīga apstrāde mums ir pašsaprotama un tāpēc vienmēr notiek saskaņā ar spēkā esošiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Vēlamies Jūs informēt, kādus Jūsu personas datus un kādiem nolūkiem mēs apstrādājam.

Šī privātuma politika attiecas tikai uz personas datu apstrādi SIROWA tīmekļa vietnē Pulsaar.lv Ja Jūs, izmantojot minēto saiti, nokļūstat citās tīmekļa vietnēs, spēkā ir šo attiecīgo tīmekļa vietņu operatoru privātuma politika.

1. § Atbildīgā persona un kontaktpersona
2. § Apstrādes procesi

a. Piekļuves datu uzglabāšana servera žurnālfailos
b. Sīkdatnes un citas interneta tehnoloģijas
c. Pasūtījuma izpilde
d. Datu apstrāde mārketinga nolūkos
e. Kredītspējas pārbaude un vērtējums
f. Klienta konts
g. SIROWA informatīvais izdevums
h. SIROWA produktu testēšanas akcija

3. § Datu subjektu tiesības

a. Informācijas pieprasīšana, labošana, dzēšana, ierobežošana un datu pārnesamība
b. Atteikuma un iebilduma tiesības
c. Sūdzība uzraudzības iestādei

4. § Datu drošība

a. Drošība ar drošligzdu slāni (SSL)
b. Sertificēts tiešsaistes veikals
c. Drošība ļaunprātības gadījumā

5. § Šīs privātuma politikas izmaiņas

 

Redakcija: 29.11.2018.

1. § Atbildīgā persona un kontaktpersona

Par jūsu personas datu apstrādi saistībā ar SIROWA tiešsaistes tīmekļa vietnes Pulsaar.lvapmeklēšanu atbild:
Akciju sabiedrība “SIROWA RĪGA”
Reģ. Nr. 40003461871
Katrīnas dambis 16, Rīga, LV-1045, Latvija
Tālrunis: +371 67098201
E-pasts: itsupport.LV@sirowa.com

Par visiem SIROWA personas datu apstrādes jautājumiem variet sazināties rakstot uz e-pastu itsupport.LV@sirowa.com vai zvanot pa tālruni +37167098201.

2. § Apstrādes procesi

(1) Mēs apstrādājam Jūsu personas datus dažādiem nolūkiem, piemēram, apstrādājot pasūtījumu vai nosūtot mūsu informatīvo izdevumu, kā arī tad, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Atsevišķās darbības ir aprakstītas zemāk.
(2) Jums apmeklējot šo SIROWA mājaslapu, kā arī veicot tajā preču pasūtījumus, par jums tiek ievākti šādi personas dati:
− Vārds un uzvārds;
− E-pasta adrese;
− Bankas norēķinu konta numurs;
− IP adrese;
− Tālruņa numurs;
− Jūsu izvēlēto preču rēķina saņemšanas adrese;
− Jūsu iegādāto preču piegādes adrese.

a. Piekļuves datu uzglabāšana servera žurnālfailos
Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietnes, neatklājot jebkādu personīgo informāciju, proti, jūs variet iepazīties ar SIROWA mājaslapas saturu, neautorizējoties savā klienta kontā. Mēs tā sauktajos servera žurnālfailos saglabājam tikai piekļuves datus, piemēram, informācijas iegūšanas datumu, laiku un ilgumu, pārraidīto datu apjomu un interneta piekļuves sniedzēju, kas nodrošina pieprasījumu. Šie dati tiek izmantoti tikai, lai nodrošinātu nevainojamu vietnes darbību un lai uzlabotu mūsu piedāvājumu, un neļauj mums identificēt Jūsu personu, jo IP adrese tiek saglabāta tikai īsu laiku. Servera žurnālfaili tiek saglabāti līdz trim dienām un pēc tam tiek dzēsti.
b. Sīkdatnes un citas interneta tehnoloģijas

(1) Mūsu tīmekļa vietnē (mājaslapā) mēs izmantojam tehniskas, funkcionālas un analītiskas sīkdatnes (angļu val. – cookies). Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas no mūsu tīmekļa servera tiek nosūtīti uz Jūsu pārlūkprogrammu Jūsu apmeklējuma ietvaros un tiek saglabāti Jūsu datorā, lai tos vēlāk var atgūt. Sīkdatnes mūsu interneta serveris nosūta Jūsu pārlūkprogrammai, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, un kuras tiek saglabātas Jūsu datorā nākamajai apmeklējuma reizei.
Sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzlabotu mūsu internetveikala funkcionalitāti un atvieglotu tā izmantošanu pasūtījumu veikšanai, kā arī Proti, SIROWA pēc iespējas izmanto sīkdatnes, kas nekavējoties tiek izdzēstas, kad aizverat pārlūkprogrammu (sesijas sīkdatnes). Tās padara iespējamu, piemēram, iepirkumu groza funkciju.
Turklāt SIROWA pēc vajadzības var izmantot arī sīkdatnes, kas Jūsu datorā tiek saglabātas ilgāku laiku. Šīs sīkdatnes apkopo datus, piemēram, kad Jūs apmeklējat šo tīmekļa vietni, lai izmantotu tos statistikas analīzē un padarīt mūsu tiešsaistes veikalu lietotājiem vēl draudzīgāku. Izmantojot analītiskos sīkfailus, tiek iegūtā tikai vispārīga un neindividualizēta informācija.
SIROWA mājaslapā netiek izmantotas trešajām personām piederošas sīkdatnes. Gadījumā, ja SIROWA uzsāks sadarbību ar trešajām personām par sīkdatņu izvietošanu SIROWA mājaslapā, SIROWA iespējami nodrošinās, ka, izmantojot šo tīmekļa vietni, trešajām personām Jūsu personas dati tiks nodoti anonimizētā un/vai pseidonimizētā veidā.
(2) Protams, Jūs varat apskatīt mūsu tīmekļa vietni arī bez sīkdatnēm. Interneta pārlūkprogrammas parasti ir iestatītas tā, ka tās pieļauj sīkdatņu izmantošanu. Jūs vienmēr varat atslēgt sīkdatņu izmantošanu, mainot Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus, un izdzēst sīkdatnes jebkurā laikā. Lūdzu, izmantojiet palīdzības funkciju savā interneta pārlūkprogrammā, lai uzzinātu, kā mainīt šos iestatījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas var nedarboties, ja Jūs atceļat sīkdatņu izmantošanu.

c. Pasūtījuma izpilde
Ja veicat pasūtījumu SIROWA tiešsaistes veikalā, mums nepieciešama zināma informācija par Jums, piemēram, Jūsu vārds, rēķina un piegādes adrese un maksājumu informācija. Šos datus mēs apstrādājam, lai veiktu nepieciešamos pasākumus pirms līguma noslēgšanas un lai izpildītu līgumu. Mums ir likumisks pienākums glabāt šos datus divus gadus. Mēs šo informāciju ierobežosim, tiklīdz šie dati vairs nebūs vajadzīgi apstrādei un saistību izpildei.
Lai izpildītu līgumu un atkarībā no jūsu izvēlētā iegādātās preces piegādes veida, mēs nododam šim nolūkam nepieciešamos Jūsu datus uzņēmumam, kurš veiks attiecīgu piegādi. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.
Atkarībā no izvēlētā apmaksas veida dati tiek nodoti arī maksājumu pakalpojumu sniedzējam, kas atbild par maksājuma izpildi, piemēram, kredītiestādei.
Daļēji izvēlētie maksājumu pakalpojumu sniedzēji šos datus iegūst arī paši, ja Jums pie tiem ir izveidots atbilstošs konts. Tādā gadījumā, veicot pasūtījumu, Jums jāpiesakās pie attiecīgā maksājumu pakalpojumu sniedzēja, izmantojot savus piekļuves datus. Tad spēkā ir attiecīgā maksājumu pakalpojumu sniedzēja privātuma politika.
Norēķinu dati par pasūtījumiem var tikt pārsūtīti trešajām personām minimāli vajadzīgajā apjomā, ja tas ir nepieciešams, lai iekasētu parādu. Šajā sakarā mēs jo īpaši paturam tiesības cedēt mūsu prasījumu parādu piedziņas uzņēmumam vai arī uzticēt šādam uzņēmumam parāda piedziņu. Turklāt SIROWA patur tiesības sniegt informāciju par nesaņemtajiem maksājumiem kredītinformācijas birojiem.
SIROWA informē, ka jūsu personas dati var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm un tiesām, ja šāds pienākums SIROWA ir noteikts piemērojamajos tiesību aktos.
Ikreiz, kad SIROWA sadarbojas ar pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu jūs ar kvalitatīviem pakalpojumiem, šie pakalpojumu sniedzēji ar līgumisko vienošanos apņemas ievērot datu aizsardzības prasības tāpat kā SIROWA.
d. Datu apstrāde mārketinga nolūkos
Mēs apstrādājam Jūsu e-pasta adreses un pasūtījuma datus mūsu mārketinga vajadzībām, pamatojoties uz interešu izvērtējumu. Mēs izmantojam šos datus, lai, piemēram, iepazīstinātu Jūs ar mūsu jaunajiem produktiem un akcijām vai individuāli pielāgotu Jums meklēšanas rezultātus un saites. Kārtība, kādā Jūs varat attiekties no komerciālu paziņojumu saņemšanas, ir aprakstīta 3. § “Datu subjektu tiesības”.
e. Kredītspējas pārbaude un vērtējums
Noteikumi par SIROWA veikto kredītspējas pārbaudi un vērtējumu tiks aprakstīti šajā sadaļā, sākot ar dienu, kad šo funkciju SIROWA sāks izmantot.
f. Klienta konts

(1) Klienta kontā Jūs varat apskatīt savu pasūtījumu vēsturi un pārvaldīt savu personīgo informāciju, piemēram, piegādes adreses un norēķinu līdzekļus. Lai izveidotu klienta kontu, Jums ir jāpaziņo mums savs vārds un e-pasta adrese un jāizvēlas parole. Lūdzam ņemt vērā arī norādījumus klienta konta lietošanas noteikumos. Pārējā informācija, piemēram, piegādes adreses, kontakttālrunis vai norēķinu līdzekļi jums jāievada tikai tad, kad veicat pasūtījumu. Jūsu klienta kontā iesniegtie dati tiks saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams SIROWA tiesisko interešu aizsardzībai un iespējamai preču reklamēšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tomēr šie dati netiks glabāti ilgāk par trīs gadiem no pēdējā klienta pasūtījuma veikšanas datuma. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsevišķi dati (piemēram, izrakstītais rēķins) likumā noteikto uzglabāšanas prasību dēļ tiek glabāti ilgāk – piecus gadus. SIROWA dzēš klienta kontu, ja konstatē, ka tajā nav bijusi aktivitāte vairāk nekā trīs gadus. Ja jūsu konts ir dzēsts, jūs variet sazināties ar SIROWA, izmantojot 1. § minēto kontaktinformāciju, lai atjaunotu klienta kontu vai izveidotu jaunu.

g. SIROWA informatīvais izdevums

(1) Pamatojoties uz klienta piekrišanu, mēs savā tīmekļa vietnē piedāvājam saņemt informāciju par mūsu piedāvājumiem informatīvo izdevumu veidā. Pieteikšanās procesā mēs izmantojam tā saukto divkāršo jeb double opt-in procedūru. Pēc tam, kad esat paziņojis mums savu e-pasta adresi, mēs nosūtīsim Jums uz šo e-pasta adresi apstiprinājuma paziņojumu. Tikai tad, kad Jūs būsiet noklikšķinājis uz apstiprinājuma saites, Jūsu e-pasta adrese tiks ņemta vērā, nosūtot SIROWA jaunumus. Tas nodrošina, ka uz jaunumu saņemšanu var pierakstīties tikai faktiskais e-pasta adreses turētājs.
(2) Lai īstenotu šo informatīvo izdevuma funkciju, mēs izmantojam arī komponentu MailerLite. MailerLite ir uzņēmuma MailerLite UAB pakalpojums. MailerLite UAB, Paupio g. 246, LT-11341 Viļņa, reģistrācijas numurs 302942057, PVN LT100007448516. Dati, kas saglabāti, klientam piesakoties uz informatīvā izdevuma saņemšanu, tiek nosūtīti uz uzņēmuma Mailer Lite UAB serveri Lietuvā un uzglabāti saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības noteikumiem. Datu pārraide ārpus Eiropas Savienības nenotiek. Plašāku informāciju par datu aizsardzību uzņēmumā Mailer Lite UAB, lūdzu, lasiet: https://www.mailerlite.com/privacy-policy.
(3) Jūs varat jebkurā brīdī atteikties no informatīvā izdevuma saņemšanas. To var izdarīt savā klienta kontā vai izmantojot savas tiesības saskaņā ar 3. §.
h. SIROWA produktu testēšanas akcija
Datu apstrāde saistībā ar “SIROWA produktu testēšanas akciju” tiks aprakstīta šajā sadaļā, tiklīdz šādas akcijas tiks veiktas.

 

3. § Datu subjektu tiesības

Par jautājumiem saistībā ar datu aizsardzību vai arī, ja Jūs kā datu subjekts vēlaties īstenot tiesības, kas jums piešķirtas saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem attiecībā uz SIROWA veikto personas datu apstrādi, Jūs jebkurā laikā varat izmantot 1. § minēto kontaktinformāciju.

a. Informācijas pieprasīšana, labošana, dzēšana, ierobežošana un datu nodošana.
Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt informāciju par to, vai un kādus personas datus, kādos nolūkos mēs apstrādājam. Sniedzot atbildi, mēs informēsim Jūs arī par pārējiem datu apstrādes apstākļiem.
Jums ir arī tiesības pieprasīt labot, dzēst vai ierobežot savus personas datus vai arī saņemt tos saskaņā ar datu nodošanas principiem, ciktāl tiek izpildīti visi likumiskie priekšnosacījumi saistībā ar šo.
Gadījumā, ja Jūs pieprasīsiet savu datu dzēšanu, SIROWA izvērtēs šāda pieprasījuma pamatojumu un samērīgumu ar citām tiesiskām interesēm, kuru ievērošanai un aizsardzībai Jūsu personas dati ir saglabājami vismaz 2 gadus.
b. Atteikuma un iebilduma tiesības
Jums ir tiesības jebkurā brīdī attiecībā uz nākotni atsaukt mums doto datu apstrādes piekrišanu (piemēram, informatīvo izdevumu saņemšanai). SIROWA vērš uzmanību, ka, atsakot savu datu apstrādi, kas nepieciešama preces iegādei, SIROWA nevarēs izpildīt attiecīgo pasūtījumu.
Ja mēs apstrādājam datus sakarā ar interešu izvērtējumu (piemēram, mārketinga nolūkiem), Jūs jebkurā brīdī likumā noteiktajā kārtībā varat iebilst pret savu personas datu apstrādi.
c. Sūdzība uzraudzības iestādei
Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādē. Par SIROWA atbildīgā uzraudzības iestāde Latvijā ir:
Datu valsts inspekcija
Adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālrunis: 67 22 31 31
Fakss: 67 22 35 56
E-pasts: info@dvi.gov.lv

4. § Datu drošība

a. Drošība ar drošligzdu slāni (SSL)
Mēs izmantojam tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus, it īpaši pret nejaušām vai tīšām manipulācijām, zaudējumiem, iznīcināšanu vai pret nepiederošu personu uzbrukumu. Mēs nepārtraukti pilnveidojam drošības pasākumus atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.
Pasūtīšanas process un jo īpaši maksājumu un kredītkaršu informācijas ievadīšana tiek šifrēta, izmantojot SSL/TLS tehnoloģiju, lai novērstu nesankcionētu trešo personu piekļuvi.
Ja Jūsu pārlūkprogramma izmanto šo drošo pārraidi, Jūs to varat atpazīt pēc tā, ka tīmekļa adrese sākas ar “https”, pēc maza slēdzenes simbola (parasti), kas ir redzams pārlūkprogrammas loga adrešu joslā. Ja slēdzene ir aizslēgta, notiek droša datu pārraide. Dažas pārlūkprogrammas šajā gadījumā parāda adresi vai tās daļu zaļā krāsā.
b. Sertificēts tiešsaistes veikals
Šeit mēs nākotnē informēsim Jūs par mūsu tiešsaistes veikala sertifikācijas pasākumiem.
c. Drošība ļaunprātības gadījumā
Ja Jums šķiet, ka Jūs vai mēs esam kļuvuši par krāpšanas vai ļaunprātības upuri saistībā ar Jūsu maksājumu datiem, lūdzu, sekojiet sava maksājumu pakalpojumu sniedzēja (piemēram, kredītkaršu uzņēmuma) norādījumiem un nekavējoties sazinieties ar mums, izmantojot 1. § minēto kontaktinformāciju.

5. § Šīs privātuma politikas izmaiņas

Mēs periodiski atjaunināsim šo Privātuma politiku, jo īpaši ieviešot jaunus produktus vai pakalpojumus, vai mainot mūsu interneta procedūras, kā arī attīstoties interneta un datordrošības tehnoloģijām.
Mēs publicēsim šādas izmaiņas SIROWA tīmekļa vietnē Pulsaar.lv, Tādēļ Jums vajadzētu regulāri pārbaudīt šo vietni, lai uzzinātu par aktuālo Privātuma politikas versiju. Jūsu apmeklējumam mūsu tīmekļa vietnē tiek piemērota Privātuma politikas versija, kas ir aktuāla attiecīgajā apmeklējuma brīdī.