RĪCĪBAS ALGORITMI AKŪTU MĪKSTO AUDU TRAUMU GADĪJUMĀ!

RĪCĪBAS ALGORITMI AKŪTU MĪKSTO AUDU TRAUMU GADĪJUMĀ!

Akūti mīksto audu bojājumi sastopami kā profesionālajā sportā un fizisko aktivitāšu laikā, tā ikdienā – tie sevī ietver sastiepumus, pamežģījumus, sasitumus un citas epizodes, kurās tiek bojāti muskuļi, saites vai cīpslas.

Pēdējo gadu laikā reģistrēto traumu skaits būtiski pieaudzis (skat. 1. att.), taču jāņem vērā, ka šo mīksto audu traumu raksturs bieži ļauj ārstēšanu veikt arī mājas apstākļos.

1. att. Reģistrēto ievainojumu skaits pa diagnozēm (Veselības statistikas datubāze, 2022)

 

Atbilstoša rīcība mīksto audu traumas gadījumā var pasargāt no turpmākiem sarežģījumiem un saīsināt rehabilitācijas ilgumu, tādējādi ļaujot ātrāk atgriezties ikdienas aktivitātēs vai sportā. Šajā rakstā iepazīstināsim ar rīcības algoritmu izmaiņām pēdējo gadu laikā un to efektivitāti rehabilitācijas ietvaros.

Vairākas desmitgades nepamatoti ticis izmantots RICE princips – miera režīms, imobilizācija, lokāls aukstums, elevācija (Mirkin, 1978), taču mūsdienās veiktajos pētījumos apšaubīta tā efektivitāte. Rakstā “PRICE needs updating, should we call the POLICE?” autori, analizējot esošos pētījumus secina, ka traumētās ekstremitātes atslogošana ir ieteicama, taču tikai īsu periodu pēc traumas- ilgstoša atslodze rada nozīmīgas izmaiņas biomehāniskajos un morfoloģiskajos procesos (British Journal of Sports Medicine, 2012). Pētījumā “Impact of Inflammation and Anti-inflammatory Modalities on Skeletal Muscle Healing: From Fundamental Research to the Clinic” veikta iekaisuma procesa ietekmes analīze uz skeleta muskuļu dzīšanas procesu – analizēta nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu un citu medicīnisku manipulāciju ietekme uz šūnu atjaunošanās procesiem. Secināts, ka praksē bieži tiek nepamatoti izmantoti iekaisumu kavējoši līdzekļi – arī gadījumos, kad organismā nenorit iekaisuma process, kā rezultātā tiek kavēta audu atjaunošanās (Duchesne et al, 2017). Citā pētījumā –  “Effects of Topical Icing on Inflammation, Angiogenesis, Revascularization, and Myofiber Regeneration in Skeletal Muscle Following Contusion Injury” analizēja aukstuma aplikāciju ietekmi uz iekaisuma, angioģenēzes, muskuļu šķiedru atjaunošanās un šūnu lieluma izmaiņām – secināts, ka aukstuma aplikācijas vājināja vai aizkavēja iekaisumu audos, ietekmējot proangioģenēzes faktorus un traumētās šūnas, tomēr iedarbība nav pietiekama, lai samazinātu kapilāro plūsmu vai veicinātu audu reģenerāciju (Singh et al, 2017).

Kā visefektīvāk rīkoties mīksto audu traumas gadījumā? Pēc pirmajām akūtajām dienām (skat 2. un 3. att.). Uzreiz pēc traumas saglabā mieru – traumēto vietu neslogo un pacel virs sirds līmeņa turpmākās 1- 3 dienas; turpini būt fiziski aktīvs; izvairies no nepamatotas aukstuma kompresijas vai medikamentu lietošanas – izmanto tos tikai stipru sāpju gadījumā; veic kompresiju – izmanto apsējus vai ortozes; izglītojies – sazinies ar speciālistu. Pēc pirmajām akūtajām dienām mīli – atsāc ikdienas kustības un vingrinājumus; veicini pozitīvu vidi sev apkārt; uzlabo apasiņošanu, izmantojot kardio vingrinājumus; ieplāno regulārus treniņus turpmākai traumu profilaksei!

2. un 3. att. Rīcība akūtu mīksto audu traumu gadījumā (Fizioterapeitiem.lv, 2021)

Publikācijā “Soft tissue injuries simply need PEACE & LOVE” pierādīts, ka minētie principi optimizē līdzšinējos, ietverot tūlītējos pasākumus un subakūto fāzi, kā arī akcentējot psihosociālo un pacientu izglītošanas faktoru nozīmīgumu. Arīdzan tiek uzsvērta pretiekaisuma līdzekļu potenciāli negatīvā ietekme uz optimālu audu atjaunošanās procesu. (British Journal of Sports Medicine, 2019).

Aicinām gan speciālistus, gan klientus akūtu mīksto audu traumu gadījumā izmantot jaunāko PEACE & LOVE principu, kā arī turpināt izglītoties par aktuālāko informāciju rehabilitācijas jomā!

Rakstu sagatavoja:

Marta Kāpiņa
VingroSev.lv trenere, fizioterapeita asistente

 

Izmantotie avoti:

  1. Bekerom et al. What Is the Evidence for Rest, Ice, Compression, and Elevation Therapy in the Treatment of Ankle Sprains in Adults? Journal of athletic training. 08.2012. Iegūts no: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3396304/
  2. Bleakly et al. PRICE needs updating, should we call the POLICE? British Journal of Sports Medicine. 02.2012. Iegūts no: https://bjsm.bmj.com/content/46/4/220
  3. Dubois, Esculier. Soft tissue injuries simply need PEACE & LOVE. British Journal of Sports Medicine. 04.2019. Iegūts no: https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/54/2/72.full.pdf
  4. Duchesne et al. Impact of Inflammation and Anti-inflammatory Modalities on Skeletal Muscle Healing: From Fundamental Research to the Clinic. Physical Therapy & Rehabilitation Journal, American Physical Therapy Association. 08.2017. Iegūts no: https://academic.oup.com/ptj/article/97/8/807/3826991
  5. PEACE & LOVE infografika latviešu valodā. Fizioterapeitiem. lv. 23.08.2021. Iegūts no: https://www.facebook.com/groups/fizioterapeitiem.lv/permalink/950811082163304/
  6. Singh et al. Effects of Topical Icing on Inflammation, Angiogenesis, Revascularization, and Myofiber Regeneration in Skeletal Muscle Following Contusion Injury. Journal Frontiers in Physiology. 03.2017. Iegūts no: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2017.00093/full [sk. 02.01.2022.];
  7. SPKC. Reģistrēto ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits pa diagnozēm. Veselības statistikas datubāze. 2022. Iegūts no: https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Saslimstiba_Slimibu_Izplatiba__Traumas_un_ievainojumi/TRAU090.%20Diagnozes.px/
  8. Vuurberg et al. Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: update of an evidence-based clinical guideline. British Journal of Sports Medicine. 03.2018. Iegūts no: https://bjsm.bmj.com/content/52/15/956
  9. https://www.northeastspineandsports.com/wp-content/uploads/2021/09/shutterstock_129509507-scaled.jpg
Atpakaļ uz blogu